xs
xsm
sm
md
lg

รบ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ วันที่ 13 ต.ค.งดพิธีสนามหลวง ยึดมาตรการโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ปลัด สปน. เผย รบ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ วันที่ 13 ต.ค. นี้ งดพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง นายกฯเป็นประธานวางพวงมาลาที่ทำเนียบ หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดตามความเหมาะสม อยู่ในมาตรการโควิด

วันนี้ (11 ต.ค.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพุธที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ รัฐบาลจึงได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าวโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปีนี้งดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท้องสนามหลวง เช่น ทุกปีที่ผ่านมา

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดพิธีวางพวงมาลา ในนามฝ่ายบริหาร กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี โดยการจัดพิธีดังกล่าวจะได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้ 1. จัดพิธีวางพวงมาลา โดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสถานที่ตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน ในต่างประเทศให้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวขอให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า 2. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 และ 3. จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์ และจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมกันดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ได้ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...