xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เผยแนวทางจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ให้สอดคล้องสถานการณ์โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งปี 2564 นี้ งดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท้องสนามหลวง เช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่จะมีการจัดพิธีวางพวงมาลาในนามฝ่ายบริหาร กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี

ส่วนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถพิจารณาดำเนินการได้ดังนี้

1.จัดพิธีวางพวงมาลา โดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่ตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานในพิธีและมีผู้ร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน สำหรับในต่างประเทศให้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด

2.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 และ 3.จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์ และจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564