xs
xsm
sm
md
lg

กกต.แจงแผนจัดเลือกตั้ง อบต.28 พ.ย. รับสมัคร 11-15 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 ก.ย.) สำนักงาน กกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

ซึ่ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที
วันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 22 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 7 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร
วันที่ 12 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
วันที่17 พ.ย. 2564 เป็นวันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
วันที่ 21-27 พ.ย. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)
วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้ง
วันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง)


กำลังโหลดความคิดเห็น...