xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เลื่อนเคาะวันเลือกตั้ง อบต.ไปเป็น 13 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ (9 ก.ย.) ยังไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลและแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ที่ทางสำนักงาน กกต. ได้มีการเสนอ หลังได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบต. จากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ โดยที่ประชุม กกต. เห็นว่ายังมีเวลา และข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วน รวมทั้งต้องการศึกษาข้อมูลที่มีการเสนอมาเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา เนื่องจากทางสำนักงานเพิ่งเสนอเรื่องมาบรรจุวาระในช่วงเย็นวันที่ 8 กันยายน จึงให้นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุม กกต.วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

สำหรับข้อมูลและแผนจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ที่ กกต.จะพิจารณาประกอบไปด้วย การกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร และวันที่จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยในแต่ละภารกิจช่วงเวลาจะต้องให้สอดรับกัน ซึ่งตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน ระบุช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคม กกต. จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. โดยจะมีผลให้นายกและสมาชิก อบต. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และวันที่ 28 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 เป็นช่วงวันที่ กกต. จะพิจารณาเลือก ว่าวันใดเหมาะสมที่จะเป็นวันเลือกตั้ง