xs
xsm
sm
md
lg

สภารับหลักการร่างแก้ไข ป.อาญาฯ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภารับหลักการร่างแก้ไข ป.อาญา เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ ตั้ง 39 กมธ.พิจารณา แก้ไขให้สอดคล้องหลักสากล-ห่วงเด็กถูกดำเนินคดี กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติ

วันนี้ (15 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....​ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอ ในวาระรับหลักการ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่จะรับโทษทางอาญา จากเดิมที่กำหนด10 ปี เป็น 12 ปี โดยแก้ไขจำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 73 วรรคแรก ที่กำหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หากกระทำความผิดตามกฎหมายไม่ต้องรับโทษ และ แก้ไขมาตรา 74 วรรคแรก กำหนดว่า เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี หากกระทำผิดตามกฎหมายบัญญัติไม่ต้องรับโทษ ทางการเพทย์ระบุว่า เด็ก อายุ 7-12 ปี ยังพัฒนาความคิด สติปัญญาและจริยธรรมไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ การวิจัยศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทำของเด็ก พบว่า เด็กที่อายุน้อย เมื่อกระทำผิด มีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำ และเป็นนิสัย หากนำเข้ากระบวนการยุติธรรมก่อนวัยอันควรมีผลเสียต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติ นอกจากนั้น พบว่า สถิติเด็กอายุ 7-12 ปี กระทำผิดมีแนวโน้มลดลง และที่สำคัญ คือ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง 282 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 39 คน ใช้เวลาพิจารณา 7 วัน นัดประชุม กมธ.นัดแรก 24 ก.ย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...