xs
xsm
sm
md
lg

“ผู้บริหารท้องถิ่น” วอนเลื่อนเลือกตั้ง เฉพาะ “อบต.” ไปต้นปี อ้างโควิด/รายได้หด/ว่าที่ผู้สมัครแห่นำญาติเข้าพื้นที่ แม้ “มท.” จ่อชง ครม.ตัดสิน 7 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นหนังสือนายกฯ ทบทวนเลือกตั้งท้องถิ่น เฉพาะ “อบต.” ขอเลื่อนไปต้นปี อ้าง โควิด-งบไม่พอ-รายได้หด-ผู้สมัครแห่นำญาติเข้าพื้นที่ หลังคณะทำงาน มท.- กกต. จ่อชง ครม. 7 ก.ย.นี้ ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภท ด้าน “สถ.” เวียนหนังสือ กำชับ 3 ท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติงบปี 65 พ่วงค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด ให้เพียงพอ

วันนี้ (5 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย (ส.อท.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทบทวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)

หนังสือตอนหนึ่งอ้างว่า ข้อเสนอของคณะทำงานร่วม ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย ที่เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. ภายในเดือน พ.ย. 2564 ในสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ที่แม้จะอยู่ในระยะที่ทุเลา ประกอบกับรัฐบาล และ ศบค.มีนโยบายงดทำกิจกรรม และงดการเดินทาง

“แต่ข้อเท็จจริง การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันที่สูง ทำให้ว่าที่ผู้สมัครนำญาติพี่น้องกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งกับแนวทางของ ศบค.และแนวทางของนายกฯ หากเกิดการเลือกตั้งใน พ.ย. นอกจากมีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่เชื้อไม่ต่างกับระลอกที่ 5 ช่วงสงกรานต์ จึงเสนอให้มีการฉีดวัคซีนก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 รวมถึงทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมออกไปเป็นเดือน ก.พ. 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

ส.อท. อ้างในหนังสือที่ยื่นนายกฯด้วยว่า ที่สำคัญรายได้ของท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสแรก ไม่เพียงพอต่อการเลือกตั้ง เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของท้องถิ่น มาจากงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลเท่านั้น ประกอบกับรายได้จากการจัดเก็บของ อปท.ลดลงกว่า 2 หมื่นล้าน

ขณะที่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ​(ครม.) วันที่ 7 ก.ย.นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งทั้งหมดได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้วในเดือน พ.ค. 2561

ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ได้สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

โดยการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มี.ค. 2564

ส่วน กกต.ได้ออกระเบียบและประกาศ พร้อมดำเนินการสรรหา กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกพื้นที่แล้ว และ กกต.ประกาศแต่งตั้งได้ทันที่มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ขณะที่ การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้วงของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว.


กำลังโหลดความคิดเห็น