xs
xsm
sm
md
lg

ครม.แก้กฎกระทรวงจัดซื้อจ้างพัสดุ หนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทอุตสาหกรรมการบิน-3 มูลนิธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบแก้กฎกระทรวงจัดซื้อจ้างพัสดุ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทอุตสาหกรรมการบิน (TAI) และ 3 มูลนิธิ

วันนี้ (30 ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดประเภทของพัสดุกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ พัสดุการเรียนการสอน พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการดังต่อไปนี้ สามารถทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกก็ได้

1. จัดจ้างผลิตชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือที่จัดทำขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างถูกต้อง (หมวดพัสดุวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ)

2. จัดจ้างผลิตอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ ดาวเทียม และอุปกรณ์ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศ หรือยานอวกาศ ตลอดจนระบบบริหารคลังพัสดุ ระบบคลังอาวุธ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด (หมวดพัสดุการเรียนการสอน)

3. จัดจ้างงานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้งานบริการเกี่ยวกับไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนกับการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมวดพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ)

4.จัดจ้างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (หมวดพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร)

5. กำหนดให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนประเภทที่ปรึกษาที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...