xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะ 2.9 พันล้าน พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศก.ฐานราก 1,766 โครงการ พื้นที่ 10 จว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติวงเงิน 2,909 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 1,766 โครงการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด

วันนี้ (30 ส.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ อนุมัติกรอบวงเงิน 2,909,015,572 บาท สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 จำนวน 1,766 โครงการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งคาดว่า จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน 29,765 คน และมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,535,704 คน หรือไม่น้อยกว่า 8,354 ครัวเรือน รวมทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชนด้วย

ทั้งนี้ 1,766 โครงการ ครอบคลุม 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยวบริการ และการค้า จำนวน 2 โครงการ 2) กลุ่มยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร จำนวน 28 โครงการ 3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 14 โครงการ และ 4) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน จำนวน 1,722 โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,766 โครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น