xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! ครม.เห็นชอบตั้ง ‘สุทธิพงษ์ จุลเจริญ’ ขึ้นปลัด มท. “ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์”ย้ายมาปทุมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 28 ตำแหน่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โยก “สมคิด จันทมฤก” รองปลัดมหาดไทย มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนผู้ว่าปทุมฯ ขึ้นเป็นรองปลัด ด้านผู้ว่าฯ หมูป่าคนดัง ย้ายมาเป็นผู้ว่าปทุมฯ

วันนี้(3 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอชื่อแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 28 ตำแหน่ง โดยมีการเสนอชื่อ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่างอยู่ 18 จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 1 ตำแหน่ง ซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายสลับผู้ว่าฯ มาแทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมด้วยการโยกย้ายสลับจังหวัด และจะมีการต่ออายุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าฯพัทลุง ออกไปอีก 1 ปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
เมื่อดูตามลำดับอาวุโสในระดับเดียวกับ นายสุทธิพงษ์ถือว่าอาวุโสสูงสุด ชื่อเล่น “เก่ง” เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 57 ปี ยังเหลืออายุราชการอีก 3 ปี เป็น “สิงห์ดำ” รุ่นที่ 36 จบรัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เติบโตในอาชีพราชการรวดเร็วขึ้นครองซี 10 ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในปี 2552 ด้วยวัยเพียง 46 ปี ย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปี 2556 ต่อมากลับไปเป็นผู้ว่าฯ สระบุรี ย้ายไปเป็นผู้ว่าฯ ชัยนาท ปี 2557 ขึ้นเป็นรองปลัดมหาดไทย ปี 2558 จากนั้นโยกไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560 (สถ.) ตำแหน่งล่าสุดเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี 2562

นอกจากนี้ที้ประชุม ครม.ยังเห็ชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

นายไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายพุฒิธิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายภาสกร บุญญารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายชาธิป รจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายชยันต์ ศิริมาสผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายวีระชัย นาคมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

. นายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

นายพงศืรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น