xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” นั่งหัวโต๊ะถก กพต.กำชับ ศอ.บต.ยกระดับคุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พล.อ.ประวิตร” น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขับเคลื่อน พัฒนา จชต. ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม ศก. มุ่งสู่สันติสุข พอใจผลคืบหน้า ออกโฉนดที่ดินทำกิน ช่วยแรงงานกลับจาก ตปท. จากภาวะโควิด-19

วันนี้ (15 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 108 อาคาร สปน. ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามมติ กพต.ที่ผ่านมา ได้แก่ การช่วยเหลือแรงงานไทยในพื้นที่ จชต.ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดย ศอ.บต.ร่วมกับ รง.ได้จัดอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะแนะแนวอาชีพ และช่วยเหลือให้มีงานทำแล้วมากกว่า 8,000 คน จากเป้าหมาย 10,000 คน ใน ก.ย. 64 และรับทราบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีความก้าวหน้า อย่างน่าพอใจเนื่องจากได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยดี รวมถึงรับทราบความคืบหน้า การเร่งช่วยเหลือชาวประมงตามข้อเสนอ ของสมาคมการประมง จ.ปัตตานี ตามโครงการนำเรือออกนอกระบบฯ รองรับมาตรการ IUU Fishing สามารถดำเนินการช่วยเหลือเรือประมงกลุ่มแรก ได้ 101 ลำ และจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ที่ประชุม กพต. ยังได้มีการพิจารณา เห็นชอบโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ จชต.ปี 65-70 พื้นที่ จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำ ของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ปี 65-68 และสนับสนุนการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ควบคู่กับภาษาอื่นๆ ของเด็กเล็ก โดยมอบให้ มท., ศธ.และ สธ. ดำเนินการ
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ศอ.บต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางที่สำคัญในการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และนำมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่ จชต.อย่างยั่งยืน พร้อมกำชับ ศอ.บต. ต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบ จากโควิด-19 ในขณะนี้ อย่างเร่งด่วนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...