xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 ขานรับวัคซีนวาระแห่งชาติ ลงปัตตานีสั่งทำความเข้าใจ ยันผลข้างเคียงเกิดน้อยมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพนธ์” ขานรับวัคซีนวาระแห่งชาติ ล่องปัตตานีสั่งส่วนราชการทำความเข้าใจลงทะเบียนฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขอบคุณ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา บุคลากรแพทย์ด่านหน้าสร้างความมั่นใจ ยันผลข้างเคียงเกิดน้อยมาก ห่วงเปิดเรียนสั่งเข้มดูแล

เมื่อวานนี้ (15 พ.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์กล่าวว่า หลังรัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ จึงมาติดตามการเตรียมพร้อมและปรับแผนให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้นและเพียงพอต่อวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ โดยใช้กลไกส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน โดยมี อสม.ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นำรายชื่อส่งเข้าระบบส่วนกลาง หรือจัดทำข้อมูลเข้าระบบผ่านไลน์ “หมอพร้อม” หรือพี่น้องประชาชนสามารถ walk in เข้าไปฉีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ โดยติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.ประจำหมู่บ้าน หรือผ่านแอปพลิเคชันที่จังหวัดจัดทำขึ้นในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการรับวัคซีนได้โดยสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เมื่อรัฐบาลได้รับวัคซีนจะสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ขอให้ดูแลบุคลากรด้านการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ทั้งครู บุคลากรด้านอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะไม่เสี่ยงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาทุกท่าน ถือเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของรัฐบาล ตนขอขอบคุณในความเสียสละของทุกคน

“อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ไม่มีผลข้างเคียงอันตรายที่รุนแรงใดๆ ผมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่างฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สำหรับผมมีเพียงอาการความดันสูงก่อนที่จะฉีดวัคซีนเท่านั้น ซึ่งหลังฉีดแล้วร่างกายแข็งแรงปกติดีทุกอย่าง ไม่มีอาการข้างเคียงอันตรายตามที่มีความหวาดกลัวกัน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าวัคซีนที่ประเทศไทยรับมา ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อคนไทย ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศ วัคซีนโควิดทุกชนิดสามารถป้องกันอาการป่วยรุนแรงของการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ ผลข้างเคียงโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และการฉีดแต่ละครั้งจะมีแพทย์เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม เฝ้าดูอาการหลังการฉีด จึงขอให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันให้มากๆ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการสู้กับโรคไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานนอกจากแพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อความพร้อมในการเป็นด่านหน้าในสัดส่วนที่มากแล้วนั้น ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกหลายพื้นที่ที่ถือเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ควรให้มีการจัดสรรวัคซีนและให้ได้รับอย่างเพียงพอและรวดเร็วเพื่อการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงควบคู่กับบุคลากรทางการแพทย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...