xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ไฟเขียวเพิ่ม 3 พรรค รวม 79 พรรค “ปรีชา” อดีต พท.ตั้งเพื่อ ปชช. อดีต กกต.ตั้งไทยรักกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.รับจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ 3 พรรค รวมล่าสุดมี 79 พรรคแล้ว “ปรีชา” อดีต รมต.พรรคเพื่อไทย ตั้งพรรคเพื่อประชาชน “พีรพงษ์” อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กกต. นั่งหัวหน้าพรรคไทยรักกัน

วันนี้ (12 พ.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมือง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อประชาชน พรรคพลังสยาม และ พรรคไทยรักกัน ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดย พรรคเพื่อประชาชน มี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นหัวหน้าพรรค นายบุญทา ชัยเลิศ เป็นเลขาธิการพรรค พรรคพลังสยาม มี นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ เป็นหัวหน้าพรรค ว่าที่ร้อยตรี อภิรักษ์ สาคร เป็นเลขาธิการพรรค และพรรคไทยรักกัน มีนายพีระพงษ์ ไพรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรค พันตำรวจเอก ชนะ สุวรรณโกมล เป็นเลขาธิการพรรค

หลังนายทะเบียนรับจดแจ้งแล้ว ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง คือ 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

และในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 79 พรรคการเมือง


กำลังโหลดความคิดเห็น...