xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.นัด 12 พ.ค.ชี้ขาดกรณีอดีต สนช.สมัคร กสม.ได้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพัทธ์-จินตนันท์” ลุ้น 12 พ.ค. ศาลรธัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมเป็นอดีต สนช.สมัคร กสม.ได้หรือไม่

วันนี้ (7 เม.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของน.ส.จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่าการที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวินิจฉัยตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (18) กรณีเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 หรือไม่ รวมทั้งขอให้สั่งเพิกถอนมติที่วินิจฉัยตัดสิทธิบุคคลทั้งสอง พร้อมคืนสิทธิให้เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกสม.ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลฯได้ให้คณะกรรมกาสรรหากสม.ที่เป็นผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และส่งสำเนาการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทุกครั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่งและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 12 พ.ค. เวลา 15.00 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...