xs
xsm
sm
md
lg

“สุรชัย” นัดกฤษฎีกาถกนอกรอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติ แก้ ม.10-11 กำหนดขั้นตอนประชามติให้ชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สุรชัย” นัดกฤษฎีกาถกนอกรอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติ แก้ ม.10-11 กำหนดขั้นตอนประชามติให้ชัดเจน ป้องกันส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

วันนี้ (30 มี.ค.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา นัดหารือนอกรอบร่วมกับผู้แทนกฤษฎีกา ภายหลังได้ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจากการประชุมรัฐสภาเมื่อคราวที่ผ่านมา เพื่อไปปรับแก้ร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับการแก้ไขของรัฐสภาที่ให้อำนาจรัฐสภา และประชาชน สามารถเข้าชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติจัดการออกเสียงประชามติได้ จนกฤษฎีกาปรับแก้แล้วเสร็จเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยนายสุรชัยเปิดเผยภายหลังการหารือว่า กฤษฎีกาได้มีการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติใน 2 มาตรา คือ มาตรา 10 แก้ไขเพื่อกำหนดรายละเอียด และขั้นตอนวิธีการออกเสียงประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมาตรา 11 การทำประชามติในเรื่องอื่นๆ ที่จะกำหนดไว้ในมาตรานี้ทั้งหมด เบื้องต้นเห็นด้วยกับหลักการที่กฤษฎีกาปรับแก้มาเบื้องต้นแล้ว เพียงแต่เห็นว่ายังมีบางถ้อยคำที่เห็นควรให้กฤษฎีกาไปปรับแก้เพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่ากรรมาธิการฯ พร้อมประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่กฤษฎีกานำไปปรับแก้ให้แล้วเสร็จ

ส่วนข้อกังวลที่รัฐสภามีการแก้ไขในมาตรา 9 จนอาจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความนั้น นายสุรชัยกล่าวว่า การปรับแก้ของกฤษฎีกาได้พยายามใช้มาตรา 10 และมาตรา 11 ไปขยายความในมาตรา 9 เพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการตีความว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายสุรชัยกล่าวว่า กรรมาธิการฯ ยังคงหลักการเดิมที่รัฐสภาแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ เพียงแต่ได้มีการขยายความและวิธีการไว้ในมาตรา 11 ให้ชัดเจนขึ้น โดยขั้นตอนหลังจากนี้กรรมาธิการฯ จะประชุมร่วมกันในวันที่ 1 เมษายนเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบตามที่กฤษฎีกาได้นำไปปรับแก้หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...