xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” กำชับ คทช.ใช้กลไกรัฐจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนุนใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ (แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ ประชุม คทช. เน้นย้ำใช้กลไกภาครัฐ ขับเคลื่อนการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและทำกิน สนับสนุนการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวางแผนเกษตรและจัดการที่ดิน

วันนี้ (29 มี.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยที่ดินที่ได้จัดสรรให้ประชาชนไปแล้วจะต้องมีการพัฒนา กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องไปดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การขุดบ่อน้ำบาดาล สร้างถนนหนทางเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งจะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยที่ดินที่จัดสรรให้ประชาชนไปนั้น เมื่อระบุว่าให้เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตร ถ้ามีแหล่งน้ำดี ดินดีก็สามารถทำการเกษตรได้ แต่หากพื้นที่นั้นไม่สามารถทำการเกษตรได้ทั้งหมด เพราะมีปัญหาแหล่งน้ำไม่พอเพียงก็จะต้องหาแนวทางปลดล็อกที่ดินนั้นเพื่อให้สามารถใช้ทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินสามารถลงทุนประกอบอาชีพอื่นในพื้นที่เหล่านี้ได้ หรือให้ประชาชนสามารถมีหุ้นส่วนในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยประชาชนอาจรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพื้นที่นั้นๆ

นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญต่อเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินซ้ำซ้อน ปัญหารุกล้ำที่ดิน และเรื่องการตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินด้วย เนื่องจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจะพบปัญหาผู้ที่ทำการเกษตร เช่น การทำนาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยบางส่วนก็ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งทำให้ส่งผลต่อวงเงินการประกันราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้การตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้มีการลงในรายละเอียดให้มากขึ้นว่าพื้นที่ใดทำการเกษตรชนิดใด โดยอาจใช้โดรนเข้าร่วมดำเนินการซึ่งจะได้สอดรับกับแผนการบริหารจัดการน้ำด้วย โดยขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...