xs
xsm
sm
md
lg

กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลไร้ปัญหา ร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง ชลบุรีมากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.กกต.พอใจภาพรวมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ เผยมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 289 เรื่อง “จรุงวิทย์” ช่วยเสริมภาพรวมเรียบร้อย ไร้ปัญหา ชลบุรีร้องเรียนมากที่สุด

วันนี้ (28 มี.ค.) ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ กกต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งจะเปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยนายอิทธิพรเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการลงคะแนนเสียงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผู้มีสิทธิต่างทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับกล่าวว่าการเลือกตั้งอยู่ในสภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยากให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตอนรอใช้สิทธิและเมื่อไปใช้สิทธิขอให้เปิดหน้ากากแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อในช่องลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง รับบัตรและกาหมายเลขผู้สมัครที่ตนต้องการ รวมทั้งหย่อนบัตรลงในหีบบัตรให้ถูกต้อง เพราะจะมีหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันสอดส่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคน แต่ กกต.ก็ได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ขอให้มีการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิซึ่งสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ทั้งแจ้งได้ด้วยตนเองที่สำนักทะเบียน ที่ตนมีชื่ออยู่หรือมอบผู้อื่นไปแจ้งหรือแจ้งทางไปรษณีย์ หรือผ่าน Application Smart ฉลาดเลือกบนสมาร์ทโฟน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยการเลือกตั้งที่ใกล้ตัวและเป็นการรักษาสิทธิในฐานะพลเมืองดี อย่างไรก็ตาม ในส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้มีเพิ่มเข้ามาจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 289 เรื่องโดย 108 เรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยการหลอกลวง 110 เรื่องเป็นเรื่องของการให้เงินกับชุมชนหรือบุคคลอื่นที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆ ซึ่ง กกต.อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ด้านนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวมารอใช้สิทธิตั้งแต่ยังไม่เปิดหน่วยลงคะแนน ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยทั้ง 4 หน่วยเลือกตั้งที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยเป็นอย่างดี และในจังหวัดนครปฐมขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง 2 เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการติดป้ายหาเสียง

ขณะที่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต.ก็ได้เดินทางไปสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีและได้ใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 61 ตำบลสวนใหญ่-ตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 บริเวณทางเท้าหน้าปั๊มแก๊ส ปตท.จังหวัดนนทบุรีด้วย

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเปิดหีบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรีว่า ภาพรวมการเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดเลือกตั้งได้หมด ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนได้จนถึงเวลา 17.00 น. และหลังจากปิดหีบการเลือกตั้ง จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนน แต่การนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลานับคะแนนมากกว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากจะต้องมีสมาชิก ส.ท.ที่ได้รับการเลือกตั้งถึงเขตละ 6 คน

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจำนวน 289 เรื่อง แบ่งเป็นเทศบาลตำบล 190 เรื่อง เทศบาลเมือง 83 เรื่อง เทศบาลนคร 6 เรื่อง โดยจังหวัดที่มีคำร้องมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 20 คำร้อง ส่วนเหตุที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวข้องกับมาตรา 65 (5) ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร จำนวน 108 คำร้อง สำหรับมาตรา 65 (1) เกี่ยวกับการจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงิน จำนวน 72 คำร้อง นอกจากนี้เมื่อคืนวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา หรือที่เราเรียกว่าคืนหมาหอนนั้น ได้รับแจ้งจากทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวของ กกต. ซึ่งการแจกเงินที่จังหวัดระยอง รวมทั้งเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยในส่วนของ กกต.หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครทำให้ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใส และหากพบว่ามีพยานหลักฐานทาง กกต.จังหวัดจะดำเนินการรับเป็นเรื่องร้องคัดค้าน เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถิติการรับสายด่วน 1444 ของ กกต.ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -27 มีนาคม มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจำนวน 6,568 สาย โดยประเด็นคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง การร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง และการใช้เอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลฯ เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่จะมาช่วยเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในท้องถิ่น
กำลังโหลดความคิดเห็น...