xs
xsm
sm
md
lg

ภท.แถลงการณ์ ยื้อวาระ 3 ไม่ได้ เหตุพลาดตามเกมพวกจ้องล้ม ไม่สังฆกรรมคนไม่จริงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อนุทิน” เผยภูมิใจไทยออกแถลงการณ์ หลังรั้งร่าง รธน.ตั้ง ส.ส.ร.วาระ 3 ไม่สำเร็จ เหตุพลาดตามเกมพวกจ้องล้ม ไม่ทันแจงเหตุ วอล์กเอาต์ไม่ต้องการร่วมสังฆกรรมกับคนไม่จริงใจ

วันนี้ (18 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทยได้ออกแถลงการณ์ กรณีรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเนื้อหาว่า พรรคภูมิใจไทยขอแสดงความเสียใจต่อกรณีที่รัฐสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภามาแล้วถึง 2 วาระต้องตกไป และไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีก เป็นการทำลายความหวัง ความตั้งใจของประชาชน และสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาจากประชาชนมายกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยแท้จริง

การประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พรรคภูมิใจไทยพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตกไป จึงสนับสนุนให้มีการชะลอการพิจารณาวาระที่ 3 ไว้ก่อน แล้วเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญกรุณาบอกแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัยกลางเพื่อที่รัฐสภาจะได้ดำเนินการถูกต้อง และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ และพรรคภูมิใจไทยเห็นชอบ เพราะเห็นว่าเมื่อยังไม่มีความชัดเจน และสมาชิกรัฐสภายังมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งการประชุมรัฐสภาเป็นเวลาเกือบ 10 ชั่วโมงก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐสภายังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลผูกพันต่อรัฐสภา

พรรคภูมิใจไทยจึงเห็นว่า หากสมาชิกรัฐสภายอมเสียเวลาสอบถามศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านมาแล้ว 2 วาระก็จะยังอยู่ และเมื่อมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนก็จะเดินหน้าต่อไปได้ แต่แนวทางนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภามีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการลงมติวาระ 3 ให้ได้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แล้วว่า การลงมติจะเป็นการทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปทันที และไม่มีทางนำกลับมาพิจารณาได้อีก เพราะ 1. ส.ส.จำนวนมากไม่มั่นใจว่าการลงมติเป็นการกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าต้องไปทำประชามติก่อน และประธานรัฐสภาได้ชี้แจงก่อนการประชุมว่า ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเสนอว่าไม่ควรลงมติ อาจขัดรัฐธรรมนูญได้ 2. การลงมติต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียงจึงจะผ่านความเห็นชอบ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้สอบถามท่าทีสมาชิกวุฒิสภาแล้วทราบว่าส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน ซึ่งในการลงมติก็มีเพียง 2 เสียงที่สนับสนุน

จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นก่อนเปิดประชุมรัฐสภา พอจะประเมินได้ว่าหากมีการลงมติวาระ 3 ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่ผ่านมา 2 วาระต้องตกแน่ พรรคภูมิใจไทยจึงเลือกแนวทางที่จะรักษาร่างรัฐธรรมนูญไว้ก่อน ด้วยการชะลอเวลาแล้วไปสอบถามศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญตก แต่เราทำไม่สำเร็จ และสุดท้ายก็มีการลงมติวาระ 3 ผลก็เป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้ คือ ร่างรัฐธรรมนูญที่ทำกันไว้ ตกและนำกลับมาพิจารณาไม่ได้แล้ว การไม่ลงมติ คือ การแสดงออกให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ขอร่วมกระทำการที่เรียกได้ว่าไม่จริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมา

พรรคภูมิใจไทยยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกประการ เพราะเราพลาดจริงๆ ที่ตามเกมการเมืองของผู้ที่จ้องจะล้มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทัน เนื่องจากเราคิดไม่ถึงว่าจะมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงกันตลอดทั้งวัน เป็นการเล่นเกมที่จะเอาชนะกันโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนที่จับตาดูการประชุมรัฐสภา และเฝ้ารอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยต้องขอโทษที่ไม่สามารถรักษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ได้

พรรคภูมิใจไทยยังดำรงความมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป และจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้ โดยมีหลักการคือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิทำกิน สิทธิประกอบอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างรายได้เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชน ที่สำคัญคือ ต้องมีหลักประกันรายได้ให้แก่ประชาชนทุกคน

ตอนท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...