xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! เสียงข้างมากศาล รธน.ชี้รัฐสภามีอำนาจยกร่าง รธน.ใหม่ แต่ต้องทำประชามติทั้งก่อนและหลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก รัฐสภามีอำนาจยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ต้องทำประชามติถามประชาชนทั้งก่อนและหลังทำ

วันนี้ (11 มี.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาวินิจฉัยในคดีที่ประธานรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรค 1 (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256(1) โดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อน ว่า ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...