xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ชื่นชมคนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในยูเอ็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “พล.ประยุทธ์” ชื่นชมคนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ สะท้อนความสำเร็จรัฐบาลในการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่คนพิการไทย

วันนี้ (5 มี.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) วาระปี 2564-2567 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สตรีพิการไทยได้เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของไทยในการมีบทบาทนำด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อ น.ส.เสาวลักษณ์ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ แทนนายมณเฑียร บุญตัน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายชื่อและจัดกิจกรรมพบปะหารือ รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของไทยอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 น.ส.เสาวลักษณ์ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง จำนวน 107 เสียง จาก 168 เสียง จากผู้สมัครทั้งหมด 88 ประเทศ

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมที่ น.ส.เสาวลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ และผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า น.ส.เสาวลักษณ์จะเป็นตัวแทนของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการในเวทีระดับโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น