xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ชวน ปชช.เวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา ลดการแพร่ระบาดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ ชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา แบบ New Normal ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (25 ก.พ.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยปกติรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล และเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้พุทธมณฑลงดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้นๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัดขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์แบบ New Normal ได้ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com หรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น