xs
xsm
sm
md
lg

วอล์กเอาต์ ผลพวงศึกซักฟอก! ภท.งัดกลางสภาก่อนประชุมแก้ รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ภูมิใจไทย” งัดกลางสภาก่อนประชุมแก้ รธน. หลังแพ้โหวตถูกเลื่อน พ.ร.บ.ตำรวจขึ้นมาก่อน พากัน วอล์กเอาต์

วันนี้ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภาโดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมแห่งราชอาณาจักรไทย วาระ 2 แต่เมื่อเริ่มประชุม นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เลื่อนร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่ค้างการพิจารณาอยู่ครั้งที่แล้ว และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามที่มติที่ประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ายได้ตกลงกันไว้

แต่ปรากฏว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โดยนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ลุกขึ้นคัดค้านการเลื่อนระเบียบวาระเพราะต้องเป็นไปตามวาระ อีกทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญและอยู่ในระเบียบวาระแล้ว เช่นเดียวกับนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะไม่ได้ร่วมประชุมวิป 3 ฝ่าย เกรงว่าหากนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อนจะทำให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 2 เสร็จไม่ทันก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 28 ก.พ.นี้ เพราะร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับที่ขอเลื่อนขึ้นมามีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก

ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวยืนยันว่า แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าประชุมวิป 3 ฝ่าย แต่ได้แจ้งผลประชุมให้พรรคภูมิไทยทราบแล้ว ยืนยันว่าการเลื่อนร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อนไม่ได้มีเจตนายื้อการแก้รัฐธรรมนูญ อย่าไปวิตก ถ้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 2 เสร็จไม่ทันวันที่ 25 ก.พ.นี้ก็จะให้พิจารณาต่อวันที่ 26 ก.พ. จากนั้นที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบให้เลื่อนร่าง พ.ร.บ.2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยคะแนน 331 ต่อ 160 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้นลง และได้เข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่ค้างการประชุมครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้วอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุมทันที โดยไม่ร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ และจะกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งเมื่อถึงวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...