xs
xsm
sm
md
lg

ร้อง “วิษณุ” สอบบิ๊กกองทุนสื่อฯ เตะถ่วงภาค ปชช.รู้ทันสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร้อง “วิษณุ” สอบผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ เตะถ่วงไม่ตรวจรับงาน แสดงพฤติกรรมขัดหลักการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนรู้เท่าทันสื่อ
วันนี้ (23 ก.พ.) มีรายงานว่า น.ส.จุฑา สังขชาติ เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา หัวหน้าโครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคเท่าทันสื่อ ภาคใต้ ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและกระบวนการพิจารณาของ น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. กระบวนการตรวจรับงานไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้าเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน 2. ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ แสดงพฤติกรรมพูดจาลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 3. กระบวนการประสานงานสื่อสารการตรวจรับงานในแต่ละงวดไม่มีความชัดเจน จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวขัดหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในข้อ 3, 4, 6 และ 7 ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือการส่งเสริมองค์กรชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ควรแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...