xs
xsm
sm
md
lg

พม. ร่วมต้านฉากข่มขืนในละคร พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พม. รับข้อเสนอจากองค์กรด้านสตรีและเด็ก ร่วมต่อต้านฉากข่มขืนในละคร พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับหนังสือข้อเสนอจากตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อกระทรวง พม. ต่อต้านฉากข่มขืนในละคร หลังเกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ ฉากข่มขืนในละครเรื่องหนึ่ง เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564 โดยข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย

1. เชิญผู้ผลิตละคร และช่องต่างๆ และช่องสื่อออนไลน์ที่มีละคร และ กสทช. ร่วมทำความเข้าใจเพื่อยุติเนื้อหาละครที่ไม่สร้างสรรค์ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง 2. รณรงค์ทำความเข้าใจต่อประชาชน ให้เข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศ การข่มขืน ในความหมายที่ถูกต้อง

3. แสดงจุดยืนต่อต้านฉากข่มขืนในละครทุกรูปแบบ และเรียกร้องให้บริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ละครทีวีดังกล่าว ทบทวนการสนับสนุน และ
4. เรียกร้องต่อประชาชน ช่วยกันแสดงออกทุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนละครที่มีฉากข่มขืน รวมถึงรายการที่เข้าข่ายทำลายความเสมอภาคระหว่างเพศ

นายอนุกูล กล่าวว่า พม.ได้เตรียมแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งมีกลไกด้านกฎหมายอยู่แล้ว รวมทั้งคณะอนุกรรมการรณรงค์การสื่อสารความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่มีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน จะร่วมกับ กสทช. กรมประชาสัมพันธ์ และภาคีเครือเครือข่าย ประชุมเพื่อกำนดแนวทางในสัปดาห์ถัดไป โดยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สามารถกำหนดมาตรการกลไกการขับเคลื่อน และนำไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน หากประชาชนพบเห็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม หรือประสบปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...