xs
xsm
sm
md
lg

กสม.สอบกรณีอาสาสมัครแพทย์ อ้างถูก จนท.ทำร้ายช่วงชุมนุม ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประกายรัตน์” ยกกรณีอาสาสมัครแพทย์ อ้างถูก จนท.รัฐทำร้ายระหว่างชุมนุมกลุ่มราษฎร ขึ้นตรวจสอบ หวังป้องกันไม่ให้เกิดอีก หรือมีการละเมิดสิทธิ

วันนี้ (18 ก.พ.) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า วานนี้ (17 ก.พ.) ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณากรณีอาสาสมัครทางการแพทย์รายหนึ่งอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้าทำร้ายขณะปฏิบัติงานในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มราษฎร เมื่อวันที่ 13 ก.พ. และมีมติเห็นควรหยิบยกกรณีขึ้นตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 34 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุว่า เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทำความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้า และต้องศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้น หรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก


กำลังโหลดความคิดเห็น