xs
xsm
sm
md
lg

ก้าวไกลปัดแก้ญัตติซักฟอก ยอมแค่ปรับถ้อยคำบางส่วน ยังไม่คุย 2 ส.ส.เมินแก้ ม.112

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (แฟ้มภาพ)
“พิจารณ์” แจงก้าวไกลยืนยันไม่แก้ไขญัตติซักฟอก เผยยอมถอยแค่ปรับถ้อยคำบางส่วน พร้อมอภิปรายถึงสถาบันฯ เท่าที่จำเป็น ยังไม่ได้คุย 2 ส.ส.ก้าวไกลแหกคอกไม่ร่วมแก้ ม.112

วันนี้ (28 ม.ค.) ในช่วงบ่าย ที่ชั้น 3 อาคารรัฐสภาฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือร่วมกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ถึงข้อห่วงใยต่อญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่มีเนื้อหาในญัตติพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

เวลา 15.15 น. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในที่ประชุม ได้หารือถึงความไม่สบายใจของหลายฝ่าย เกี่ยวกับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ และมีข้อความ “ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง” ซึ่งในที่ประชุม ประธานสภาระบุว่าไม่ได้เป็นการบังคับ ถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะไม่แก้ไขก็บรรจุญัตติตามขั้นตอนอยู่แล้ว แต่ทางนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ขอรับไปแก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจดังกล่าว

นายสิระกล่าวว่า ในส่วนของข้อมูลในการอภิปรายเปิดกว้างให้สามารถอภิปรายได้ แต่ขอให้อย่ามีข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมาอ้างถึงในญัตติ เพราะมีความไม่เหมาะสม โดยส่วนว่าจะแก้ไขอย่างไรนั้น ถือเป็นดุลยพินิจของทางฝ่ายค้านที่จะไปแก้ไข ซึ่งในที่ประชุมก็มีตัวแทนของพรรคก้าวไกลรับทราบด้วย ส่วนตัวขอขอบคุณฝ่ายค้านที่ยอมแก้ไขญัตติ และขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ เพื่อทำให้ประชาชนและสังคมสบายใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้

เวลา 15.30 น. หลังการหารือ นายสมพงษ์เปิดเผยว่า ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีการแก้ไขญัตติหรือไม่ โดยได้เชิญหัวหน้า แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านมาหารือร่วมกันที่ห้องทำงานของตนในเวลา 16.00 น.

จากนั้นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน เช่น นายสมพงษ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เข้าร่วมหารือ

เวลา 16.00 น. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวก่อนการประชุมร่วมกับแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ทราบมาว่านายชวนได้ชี้แจงถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น จะนำกลับไปแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้ ถึงอย่างไรประธานสภาจะบรรจุญัตติในระเบียบวาระการประชุม ความจริงแล้ว ญัตติดังกล่าวไม่ได้ผิดพลาด ผิดข้อบังคับ แม้นายวิรัช ประธานวิปรัฐบาลจะห่วงใยกังวลถ้อยคำที่เขียนลงในญัตติอาจมีเนื้อหารุนแรงเกินไป แต่ทางฝ่ายค้านชี้แจงว่าเราพยายามจะชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติการณ์อย่างไร ตามที่มีการเขียนลงในญัตติ จะอภิปรายอย่างระมัดระวัง พูดถึงสถาบันฯ น้อยที่สุด และเท่าที่จำเป็น แต่เมื่อมีความไม่สบายใจ นายสมพงษ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจึงได้เชิญตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านมาร่วมหารือเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกพรรค เรายินดีรับฟังด้วยเหตุและผลว่าจะทำอย่างไรให้มีจุดร่วมกันได้

ถามว่าหากความคิดเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่อยากให้มีการแก้ไข พรรคก้าวไกลจะว่าอย่างไร นายพิจารณ์กล่าวว่า หากจะมีการยกถ้อยคำทั้งหมดออก คิดว่าคงไม่น่าเกิดขึ้น เพราะญัตตินี้ได้ผ่านการพูดคุย และพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ลงนามร่วมกัน แต่ถ้าจะให้มีการปรับถ้อยคำบางส่วน แต่ยังได้ใจความตามหลักการเหตุผลตามเดิมก็อาจเป็นไปได้

เมื่อถามถึงกรณี 2 ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นายพิจารณ์กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกับ 2 ส.ส. เพราะ 1 ใน 2 ส.ส. ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางพรรค อาจจะฟังถ้อยคำบางอย่างไม่ครบถ้วน ซึ่งเราไม่ได้ยกเลิกมาตรา 112 แต่ในเรื่องนี้คงจะนำไปพูดคุยร่วมกันอีกครั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...