xs
xsm
sm
md
lg

กางทรัพย์สิน “กรุงศรีวิไล” รวย 26 ล้าน หนี้เพิ่ม 2 ล้าน ถอยอัลพาร์ดใหม่นั่ง ส.ส.รอบสอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ พลังประชารัฐ (แฟ้มภาพ)
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “กรุงศรีวิไล” เข้ารับตำแหน่ง ส.ส.รอบสอง รวย 26 ล้าน หนี้เพิ่ม 2 ล้าน พร้อมถอยอัลพาร์ใดหม่ก่อนรับตำแหน่ง

วันนี้ (18 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นการเข้ารับตำแหน่งครั้งที่ 2 หลังจากมีเหตุให้ต้องพ้นตำแหน่ง โดยในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินในครั้งนี้ นายกรุงศรีวิไล และนางพรรณวิภา สุทินเผือก คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 26,411,204 บาท หนี้สินรวม 3,321,405 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายกรุงศรีวิไล มูลค่า 17,145,431 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 9,265,772 บาท

โดยทรัพย์สินของนายกรุงศรีวิไลและคู่สมรส ส่วนใหญ่ คือ ที่ดิน 10 รายการ ในพื้นที่บางบ่อ สมุทรปราการ, ลาดพร้าว บางกะปิ กทม., พรหมบุรี สิงห์บุรี มูลค่ารวม 15,646,662 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้าน 2 หลัง ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กทม. มูลค่ารวม 7,000,000 บาท ยานพาหนะ 5 รายการ มูลค่ารวม 3,050,000 บาท ซึ่งที่น่าสนใจคือ รถยนต์อัลพาร์ตของคู่สมรส ที่ได้มาเมื่อวันที่ 10 กันยานน 2563 ก่อนเข้ารับตำแหน่งไม่กี่วัน นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินในส่วนของเงินฝาก มูลค่ารวม 714,541 บาท ส่วนหนี้สินเป็นของคู่สมรสทั้งหมด ประเภทเงินกู้จากธนาคาร และหนี้สินอื่น

เมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่นายกรุงศรีวิไล และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 26,399,558 บาท หนี้สิน 1,099,820 บาท เท่ากับว่า นายกรุงศรีวิไล และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,221,585 บาท โดยระบุว่า เป็นหนี้สินทิสโก้ ทำสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น