xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เคาะ 28 มี.ค.เลือกตั้งเทศบาล พร้อมเปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.พิจารณาเผยมติเตรียมกำหนด 28 มี.ค. เลือกตั้งเทศบาล พร้อมเปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ.

วันนี้ (14 ม.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. และลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8-12 ก.พ. 64 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...