xs
xsm
sm
md
lg

“วัชระ” ร้อง ป.ป.ช.ตั้งคณะไต่สวนการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ 4

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วัชระ” ร้อง ป.ป.ช.ตั้งคณะไต่สวนการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ 4 ขัดมติ ครม.ลุงตู่-ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้เอกชน

วันนี้ (14 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.50 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษถึงประธานและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตั้งองค์คณะไต่สวนการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้เอกชนโดยด่วนที่สุด ซึ่งนายวัชระได้เคยยื่นหนังสือลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง ป.ป.ช.เพื่อให้มีการสอบสวนการทุจริตกรณีการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มาแล้ว และในวันนี้ได้ส่งพยานหลักฐานสำคัญคือมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ระบุว่า “โดยให้การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนระบบงานอื่นๆ แล้วเสร็จภายในปี 2562 ตามกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (6 มิถุนายน 2560)” 

แต่ปรากฏว่านายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ได้อนุมัติให้ขยายเวลาครั้งที่ 4 จำนวน 382 วันเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดการขยายเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และนายสรศักดิ์ยังปล่อยให้บริษัทผู้รับเหมามีการจ้างช่วง อันเป็นการผิดสัญญาเลขที่ 116/2556 ข้อ 11 และปล่อยให้มีตั้งสำนักงานชั่วคราวของบริษัทผู้รับเหมาช่วงในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ติดกับสำนักงานของผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาจนถึงวันนี้ จึงขอให้ ป.ป.ช.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามภาพถ่ายที่ส่งมาให้และตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเรื่องที่ร้องเรียนนี้โดยด่วนที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งประเทศ ป.ป.ช.จึงควรทำงานด้วยความฉับไว โปร่งใสตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...