xs
xsm
sm
md
lg

มท. ส่งมอบความสุขรับปีใหม่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชนทุกระดับอาชีพ ด้วยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท. ส่งมอบความสุขรับปีใหม่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชนทุกระดับอาชีพ ด้วยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564วันนี้ (25 ธ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (22 ธ.ค.63) ได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2564 มอบให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมและโครงการสำคัญมอบให้แก่ประชาชนภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์” และ “บำรุงสุข” เพื่อดูแลและส่งมอบความสุขรับปีใหม่ 2564 สู่ประชาชนทุกระดับอาชีพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้

1. “บำบัดทุกข์” ได้แก่ โครงการสถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย
2. “บำรุงสุข” จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) ส่งสุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthcare Delivery in the New Normal) 2) รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร 3) SmartLands: App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน 4) ทม.สร้างสุข (Happy Creation) 5) ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก 6) ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ 7) งานไฟในบ้าน หารคนละครึ่ง กับไฟฟ้านครหลวง และ 8) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ตอลดจนประชาชนสามารถได้รับบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเลือกรับบริการได้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบ Internet และ Mobile Application ได้ทุกที่ทุกเวลา


กำลังโหลดความคิดเห็น