xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน เป็นท่าเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูป

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน จากท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นท่าเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูป

วันนี้ (15 ธ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้เมืองพัทยาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้านเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จาก “ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางขึ้น-ลงเรือ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน” เป็น “การติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูปจำนวน 3 แห่ง บนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

สำหรับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องมาจากในการประชุมการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาแบบแปลนก่อสร้างท่าเทียบเรือที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ออกแบบไว้ โดยแบบแปลนดังกล่าวได้รับคำทักท้วงจากผู้เชี่ยวชาญของกรมเจ้าท่าในประเด็นเรื่องสะพานท่าเทียบเรือเดิมที่จะไม่ทำการทุบโครงสร้างสะพานทิ้ง โดยมีลักษณะโครงสร้างที่กีดขวางทิศทางการไหลของกระแสน้ำ ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวง เป็นผลให้เมืองพัทยาต้องปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องก่อนยื่นขออนุมัติรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงท่าเรือหน้าบ้านได้ และหากรอให้โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 2563

ดังนั้น เมืองพัทยาจึงได้พิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนลำดับรองลงมาที่จะต้องดำเนินการรวม 3 โครงการซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานและผลผลิตของโครงการเดิม วงเงิน 127.50 ล้านบาท ดังนี้ 1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารปรับระดับบริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านแบบติดตั้งทุ่นลอยน้ำ ใช้งบประมาณ 38.02 ล้านบาท 2. ปรับปรุงสะพานของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านแบบติดตั้งท่าเรือลอยน้ำ ใช้งบประมาณ 41.48 ล้านบาท และ 3. ปรับปรุงท่าเทียบเรือปรับระดับหาดแสมแบบติดตั้งทุ่นลอยน้ำใช้งบประมาณ 48 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น