xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” ขึ้นเหนือร่วมวงอบรมอุดมการณ์ พปชร.ฟังสมาชิกสะท้อนปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นฤมล” ขึ้นเหนือ ร่วมวงอบรมสร้างอุดมการณ์ พปชร.พร้อมฟังเสียงสะท้อนปัญหาสมาชิกนำมาขับเคลื่อนนโยบายพรรคต่อไปนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมสัมมนาสร้างการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์พลังประชารัฐ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เขตภาคเหนือ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐต่อไป


นางนฤมล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รองนายกรัฐมนตรี พอเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี การจัดสวัสดิการ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการสร้างงาน สร้างอาชีพ หากเป็นเกษตรกร ช่วงเว้นว่างจากการเก็บเกี่ยว เพาะปลูก อาจจะหาอาชีพเสริม เช่น การทำอาหาร สำหรับแรงงานที่ว่างงาน โดยให้ติดต่อหน่วยงานกรมการจัดหางาน ปัจจุบันกรมการจัดหางานมีโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) ซึ่งจะเป็นโครงการที่รัฐช่วยนายจ้างจ่ายเงินเดือนเด็กจบใหม่คนละครึ่งตามอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบอาจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้มีหลักประกันเพิ่มเติม เพิ่มความมั่นคงในชีวิต

“สำหรับข้อเสนอในห้องสัมมนาได้ขอให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การขยายพื้นที่อินเทอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การฝึกอาชีพย้อมผ้าชาวจังหวัดแพร่ การฝึกอาชีพการค้าขายออนไลน์ รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะได้นำไปร่วมกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวท้ายสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...