xs
xsm
sm
md
lg

โอนแล้ว 74 ล้าน งบผู้ว่าฯ บูรณาการปี 64 Q1 หดจากปีก่อน เน้นแก้ปัญหาพื้นที่เดือดร้อนระดับเร่งด่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.โอนแล้วงบ “ผู้ว่าฯ บูรณาการ” ปี 64 ไตรมาสแรก 74 ล้านบาท ลง 76 จังหวัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนระดับเร่งด่วน เน้นแก้ปมไม่มีงบแหล่งอื่น ห้ามนำไปใช้จ่ายสารพัด ทั้งดูงาน จัดประชุม ส่งเสริมการค้า เฉลิมฉลอง ปรับภูมิทัศน์ ค่าไฟ/น้ำ เบี้ยเลี้ยง/โอที ดูงาน เผยเงินช่วยชาวบ้าน 3 ระดับลดลงจากปีงบประมาณก่อน จังหวัดขนาดเล็ก 28 จังหวัด ได้ 9.3 แสน ขนาดกลาง 22 จังหวัด ได้ 9.7 แสน ส่วนขนาดใหญ่ 26 จังหวัด ได้ 1.01 ล้าน

วันนี้ (13 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวมหาดไทย ลงนามโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดแรก (ไตรมาสที่ 1-2) ตามแผนปฏิบัตงานประจำปี พ.ศ. 2564 วงเงิน รวม 74,377,200 บาท ให้จังหวัดตามขนาดของจังหวัด 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์พื้นที่ จำนวนประชากร อำเภอ และรายได้เฉลี่ยครัวเรือน

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 939,700 บาท ประกอบด้วย จ.ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และนราธิวาส

กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 979,700 บาท ประกอบด้วย จ.แพร่ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ยโสธร เลย ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว ตรัง พัทลุง ปัตตานี และยะลา

กลุ่มที่ 3 จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 1,019,700 บาท ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ ลำปาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎ์ธานี

ทั้งนี้ ให้พิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ

“อย่างไรก็ตาม ห้ามนำไปใช้จ่าย เช่น ศึกษาวิจัย ดูงาน จัดประชุม กิจกรรมส่งเสริมการค้า นิทรรศการ งานเฉลิมฉลอง ปรับภูมิทัศน์หน่วยราชการ จัดซื้อคุรุภัณฑ์ ฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งค่าสาธารณูโภค เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา ค่าเดินทางไปราชการ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมให้เสนอมายังกระทรวงมหาดไทย”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ทั่วประเทศ ไตรมาสแรก วงเงินรวม 120 ล้านบาท โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ โดยแบ่งขนาดของจังหวัดเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดเล็ก 28 จังหวัดๆ ละ 1,529,000 บาท กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัดๆ ละ 1,589,000 บาท และกลุ่ม 3 จังหวัดขนาดใหญ่ 26 จังหวัดๆ ละ 1,649,000 บาท

โดยใน 2 ปีดังกล่าว มหาดไทยใช้ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ มาใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การใช้จ่ายงบประมาณต่อโครงการดังกล่าว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...