xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานจับมือ SINOPEC ร่วมสร้างแรงงานคุณภาพ สนองอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงแรงงาน มอบ กพร. ร่วมมือ SINOPEC พัฒนาฝีมือแรงงานไทยในสาขาเทคโนโลยีเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโนบายขับเคลื่อนประเทศไทย และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือตรงกับเทคโนโลยี และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มอบหมายให้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้ กพร. ร่วมกับบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับทักษะฝีมือให้แก่แรงงานไทย รองรับงานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ


สำหรับบริษัทชิโนเปคฯ เป็นบริษัทในเครือ SINOPEC Group สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune Global 500 ให้เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับสองของโลกในปี 2019 และ 2020 ทั้งนี้ บริษัทชิโนเปค ฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าแรงงาน จึงมีความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยในสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางในการฝึกด้านการเชื่อม เพื่อส่งออกแรงงานไทยสู่การทำงานในแถบเอเชียและภูมิภาคอื่นต่อไป


ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กพร. มีแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยร่วมกับบริษัทซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (SINOPEC) เพื่อพัฒนาครูฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถขยายผลฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาหรือกลุ่มแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติกับทางบริษัทฯ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การเชื่อมไฟฟ้าระดับกลาง การเชื่อม TIG/การเชื่อมอาร์กอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ระดับกลาง การเชื่อมระดับสูง และการเชื่อมท่อหม้อไอน้ำและภาชนะรับความดัน เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมนำร่องที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน โดยสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หรือศูนย์ฝึกของบริษัทชิโนเปคโดยตรง โดยบริษัทชิโนเปคฯ จะนำผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติมาติดตั้งที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านงานเชื่อมดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละหลักสูตร โดยคาดว่าจะสามารถจ้างงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 300 คน ในโครงการนำร่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพของแรงงานไทย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสื่อสารองค์กร โทร 0 2245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4
กำลังโหลดความคิดเห็น...