xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ถก กมธ.ศาสนา หารือแนวทางส่งเสริมพุทธศาสนา กำชับ พศ.เร่งดำเนินการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ ร่วมถก กมธ.ศาสนา หารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา กำชับ พศ. เร่งติดตามและดำเนินการขับเคลื่อนโดยเร็ววันนี้ (15 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้หารือข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองประพุทธศาสนา จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพระพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ....

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แด่พระภิกษุและสามเณรรูปละ 60 บาทต่อวัน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเร่งรัดให้รีบดำเนินการ กำชับให้ประสานกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามเห็นชอบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดจ้างครูผู้สอน จัดหาอุปกรณ์การเรียน อีกทั้งบางพื้นที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งตรวจสอบและติดตาม เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...