xs
xsm
sm
md
lg

ยกฟ้องเพิกถอน รง.ปูนสระบุรี ศาลชี้แรงสั่นสะเทือนไม่ทำให้ภาพสลักนูนต่ำอายุพันปีเสียหาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพสลักนูนต่ำ ถ้ำพระโพธิสัตว์ จ.สระบุรี(แฟ้มภาพ)
ศาล ปค.ยกฟ้อง คดีวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ขอเพิกถอนประทานบัตรทำเหมืองแร่ของ รง.ปูนซีเมนต์สระบุรี ชี้แรงสั่นสะเทือน-แรงอัดอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพสลักนูนต่ำอายุพันปี

วันนี้ (30 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ยื่นฟ้อง รมว.อุตสาหกรรม, อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมทรัพยากรธรณีและอุตสาหกรรม จ.สระบุรี กรณีขอให้สั่งระงับการระเบิดหินและเพิกถอนใบอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่ของโรงงานปูนซีเมนต์ จ.สระบุรี ที่อยู่ใกล้เขตโบราณสถาน ภายในรัศมี 2,000 เมตร รอบถ้ำพระโพธิสัตว์ โดยศาลให้เหตุผลว่า อุตสาหกรรม จ.สระบุรี ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและระดับเสียงจากการระเบิดที่ตั้งอยู่ใกล้ถ้ำพระโพธิสัตว์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศจากการระเบิดจากการทำเหมืองหิน ประกอบกับผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักศิลปากรที่ 3 และสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 พบว่า ภาพภายในถ้ำพระโพธิสัตว์ไม่แตกต่างกับสภาพเมื่อปี 2508 จึงยังไม่มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าการทำเหมือนหินในเขตประทานบัตรดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในถ้ำพระโพธิสัตว์ ดังนั้น การประกอบกิจการเหมือนในพื้นที่ประทานบัตรดังกล่าว จึงยังไม่ถึงขั้นที่ก่อความเสียหายให้แก่โบราณสถาน

ส่วนคำขอให้ระงับการระเบิดหินภายในรัศมี 2 กม. รอบถ้ำพระโพธิสัตว์นั้น เมื่อผลการตรวจแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัย และไม่ปรากฏร่องรอยความเสียหายเพิ่มเติมต่อภาพสลักนูนต่ำที่เป็นภาพพระพุทธเจ้า จำนวน 6 ภาพ อายุกว่าพันปี ภายในถ้าพระโพธิสัตว์ จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะออกคำบังคับตามคำขอได้ อย่างไรก็ตาม หากการระเบิดหินหรือการกระทำใดๆ ของบริษัททำเหมือง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประทานบัตรดังกล่าว เป็นเหตุให้วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...