xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” ลุยติวทักษะฝีมือแรงงาน ควบคู่สร้างความเชื่อมั่นด้านปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
“นฤมล” รมช.แรงงาน ให้ความสำคัญพัฒนาฝีมือแรงงาน ควบคู่สร้างความเชื่อมั่นด้านปลอดภัย สั่งเสริมทักษะความชำนาญในการทำงาน ส่ง “รองอธิบดี” เปิดโครงการติว “ช่างมืออาชีพ” พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยหรืออันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงานซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเจ้าของสถานประกอบกิจการ ชุมชน สังคมและศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, สาขาช่างเชื่อมแม็ก และสาขาช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)

ทั้งนี้ นางนฤมล ได้มอบหมายให้ นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จ.สงขลา โดย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้นำผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 35 ราย จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 รับมอบหนังสือรับรอง และยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานจังหวัดชายแดน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ยะลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ปัตตานี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขาอีกเป็นจำนวนมาก.
กำลังโหลดความคิดเห็น...