xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าประจำชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - นครปฐมเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ยกระดับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จังหวัดนครปฐม" โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จัดฝึกหลักสูตรยกระดับ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2563 โดย นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และนายเรวัต กาญนะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม นำช่างไฟฟ้าจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถแล้ว ทุกคนจะเป็นช่างไฟฟ้าในชุมชน/หมู่บ้าน สามารถทำงานช่างไฟฟ้าในอาคารได้ทั่วประเทศอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มีบทบัญญัติให้คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน โดยการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการ

โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 กำหนดให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากเป็นผู้ว่าจ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากเป็นลูกจ้าง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น