xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” แนะจับตาปรากฏการณ์การเมือง หลัง ส.ส.พรรคร่วมบางคนแหวกมติไม่แก้ รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ส.เมืองคอน ปชป. แนะจับตาปรากฏการณ์การเมือง หลัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางคนไม่หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันนี้ (23 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งตนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพราะอยู่ในระหว่างทึ่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จึงทำให้เสียดายโอกาสในการแสดงความเห็นและบทบาทต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในฐานะที่เป็นผู้ลงชื่อในญัตติดังกล่าวและเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นมา จนมีผลการศึกษาที่ตกผลึกทางความคิดแล้ว จึงได้มีญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาลขึ้นมา ซึ่งสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนต้องปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลบางคน และพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคได้ประกาศไม่เห็นด้วยกับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งๆ ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 12 ของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว

“อยากจะให้จับตาดูว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ วิปรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของตนและเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลในโอกาสต่อไป” นายเทพไทกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...