xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.รับวินิจฉัยแกนนำปลดแอกปราศรัยปฏิรูปสถาบันฯ ล้มการปกครองขัด รธน.หรือไม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก (แฟ้มภาพ)
ศาล รธน.รับวินิจฉัย ปม “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” ปราศรัย 10 ส.ค. ชู 10 ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันฯ เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองขัด รธน.หรือไม่ สั่งชี้แจงภายใน 15 วัน พร้อมให้อัยการสูงสุดส่งหลักฐานเพิ่มน้ำหนัก

วันนี้ (16 ก.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 เฉพาะในส่วนที่กล่าวหาการกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมุนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถมีคำสั่งให้คณะบุคคลดังกล่าวเลิกการกระทำดังกล่าวได้ ไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีคำสั่งให้แจ้งนายณฐพร ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้กับผู้ถูกร้องทั้งสาม เพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามายังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง รวมทั้งมีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่นายณฐพร ยื่นร้องเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ กรณีคดีดังกล่าวนายณฐพร ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ จัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3, 9, 10, 20, 21, 30 ส.ค. 63 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ตนเองได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสองแล้ว จึงยื่นคำร้องต่อศาลารัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง เอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า แม้ นายณฐพร ขอให้ศาลวินิจฉัยการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัย รวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่ ก็ตามแต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค.นายณฐพร ได้ยื่นต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 ส.ค. 63 ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามที่นายณฐพรอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสาม ที่นายณฐพรจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยชุมนุมครั้งอื่น ไม่ปรากฏว่า นายณฐพรได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามมาตรา 49 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับเฉพาะการกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่ชุมุนมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63

สำหรับการปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ชื่อกิจกรรม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน “ ซึ่งมีการประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...