xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม “ประชาชนคนไทย” ยื่นหนังสือผ่านทูตสหรัฐฯ ขอคำยืนยัน “ทรัมป์” ไม่แทรกแซงการเมืองไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่ม “ประชาชนคนไทย” นำโดย “พิชิต ไชยมงคล” ยื่นหนังสือผ่านสถานทูตสหรัฐฯ ถึง “โดนัลด์ ทรัมป์” ขอคำยืนยันไม่แทรกแซงการเมืองไทยตามที่เคยแถลง พร้อมกำชับ จนท.ในไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 วันนี้ (16 ก.ย.) ที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ นายพิชิต ไชยมงคล พร้อมด้วยนายธวัชชัย จรูญชาติ ตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย (ปค.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมีนายเควิน เอ็ม แมคคาวน์ เลขานุการฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

สำหรับหนังสือถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีใจความว่า “ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย

“เพื่อให้การดำเนินการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยมีความปรารถนาขอคำยืนยันจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนกับประชาชนประเทศกับประเทศอันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจําประเทศไทยให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ”


ขณะที่หนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุว่า “ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ดังปรากฏเป็นข่าวทราบกันโดยทั่วไปนั้น

“ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทย (ปค.) ขอแสดงความขอบคุณมายังท่านที่ปฏิบัติตามมารยาททางการทูตอย่างสุภาพชน เพื่อปฏิบัติต่อมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนาน เพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแถลงการณ์ของท่าน ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยจึงขอท่านได้โปรดนำส่งหนังสือของข้าพเจ้าที่ยื่นต่อท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้นำ ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ว่าจะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลงการณ์ทุกประการเพื่อให้การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...