xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบ 9 ด้าน ท่าทีประเทศไทยต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบ 9 ด้าน ท่าทีประเทศไทยต่อการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครอบคลุมทุกเรื่อง

วันนี้ (15 ก.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ว่า ครม.เห็นชอบร่างท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการจัดประชุมระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้แทนไทยถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ท่าทีไทยของประเทศไทยแบ่งเป็น 9 หมวด คือ

หมวด A การส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามข้อมติของ UNGA ไทยให้ความสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ การสนับสนุนแหล่งพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน การจัดการภัยพิบัติ และการรับมือกับการระบาดของโควิด-19

หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ไทยเน้นย้ำบทบาทการปฏิบัติการการรักษาสันติภาพทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางและปาเลสไตน์

หมวด C การพัฒนาทวีปแอฟริกา เน้นการส่งเสริมพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและมีวิทยาการที่เหมาะสม

หมวด D สิทธิมนุษชน​ ไทยให้ความสำคัญกับรายงานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

หมวด E การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ไทยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ โดยแสดงความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค

หมวด F การส่งเสริมความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องมหาสมุทรและกฎหมายทะเล การประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและขอบเขตการบังคับใช้หลักเขตอำนาจสากล

หมวด G การลดอาวุธ ไทยสนับสนุนประเด็นการลดและขจัดอาวุธนิวเคลียร์

หมวด H การควบคุมสารเสพติด การป้องกันอาชญากรรม และการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และมาตรการขจัดการก่อการร้ายสากล และหมวดการบริหารจัดการอื่นๆ ไทยเน้นบทบาทด้านสาธารณสุข เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...