xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ยืดเวลาโครงการช่วยผลกระทบโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาลแถลง ครม.อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผลกระทบโควิด หลังผ่านการพิจารณา คกก.กลั่นกรองเงินกู้

วันนี้ (15 ก.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนี้

1. อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงินรวม 13,904.50 ล้านบาท มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ จัดหาปัจจัยการผลิต ส่งเสริมคุณภาพและการตลาด วัสดุอุปกรณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแปลงใหญ่ 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้และลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวน 11,137.88 ล้านบาท จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้

2. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกันยายน 2563 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้สามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย กรณีที่ยังจ่ายเงินไม่สำเร็จ พม.จะประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาเลขบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชนแทนต่อไป

3. อนุมัติปรับปรุง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มเติมได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายจากกลุ่มที่มีศักยภาพ ดึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...