xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ 135 หมู่บ้าน เสพกระท่อมไม่ผิด กม. นำร่องปริมณฑล ไทรน้อย-คลองสาม-จ.สุราษฎร์ฯ บ้านนาสาร ยกอำเภอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทยรับลูก ป.ป.ส.นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ผุดกลไกรองรับพื้นที่เสพพืชกระท่อมไม่มีความผิด ตั้งคณะกรรมการพืชกระท่อมตำบล/หมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนไอที “คนเสพ-ผู้ครอบครอง” พร้อมจัดทำ ธรรมนูญชุมชนควบคุมพืชกระท่อมผ่านประชาคม เผย 2 ชุมชน “ไทรน้อย-คลองสาม” นำร่องปริมณฑล ภาคใต้ 8 จังหวัด เฉพาะสุราษฎร์ธานีนำร่องทั้ง อ.บ้านนาสาร

วันนี้ (10 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จังหวัด แจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา

คำสั่งดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานข้างต้น ดำเนินการจัดตั้งกลไกรองรับพื้นที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อม โดยไม่มีความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ยาเพพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามคำสั่งของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส.ที่ 19/2563 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2563

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี พังงา พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการรองรับพื้นที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อม โดยไม่มีความผิดตามกฎหมายข้างต้น

โดยให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพืชกระท่อมตำบลและหมู่บ้าน เพื่อรายงานผลการนำร่องในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เสพและผู้ครอบครองพื้ชกระท่อมผ่านระบบสารสนเทศ การจัดทำธรรมนูญชุมชนและแผนปฏิบัติการควบคุมพืชกระท่อม จัดทำประชาคม เป็นต้น

“นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 25 ชุมชน 110 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 19 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยพบว่าพื้นที่ปริมณฑล มี 2 จังหวัด คือ จ.นนทบุรี และปทุมธานี ได้แก่ บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 10 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และหมู่ที่ 12 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขณะที่พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นำร่องใน 8 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณราย จ.นครศรีธรรมราช นำร่องใน 9 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ นำร่องใน 7 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

นำร่องใน 65 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมชน ใน 10 ตำบล พื้นที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นำร่องใน 5 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง นำร่องในพื้นที่บ้านดอนไทยงาม หมู่ 6 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร นำร่องใน 4 หมู่บ้าน ต.โนเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำร่องใน 9 หมู่บ้าน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง”


กำลังโหลดความคิดเห็น...