xs
xsm
sm
md
lg

"เทพไท"ค้านกำหนดพื้นที่นำร่องปลูกพืชกระท่อมเฉพาะพื้นที่ ชี้เป็นการเลือกปฏิบัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการกำหนดพื้นที่นำร่องในการปลูกพืชกระท่อมเฉพาะในบางพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม โดยควรจะกำหนดพื้นที่นำร่องปลูกพืชกระท่อมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพราะมีการนิยมบริโภคพืชกระท่อมเป็นส่วนใหญ่ การเลือกอนุญาตให้ปลูกได้ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นการเลือกปฏิบัติ จะไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้ปลูกพืชกระท่อมทุกคน โดยตนเองในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมาธิการปลดล็อกพืชกระท่อม จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อม ใน จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และจ.ชุมพร ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเรียกร้องคณะรัฐมนตรีให้รีบมีมติอนุมัติให้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขปลดล็อกพืชกระท่อม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยเร็วที่สุด