xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดกรองเงินกู้ ตัดเหี้ยนรอบสามโครงการจังหวัด ผ่านแค่ 4 โครงการ วงเงิน 16 ล. จากยื่นขอ 1.03 พันล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดกลั่นกรองเงินกู้ ตัดเหี้ยนเงินกู้รอบสาม เดือน ส.ค.พบ 77 จังหวัด ได้งบฯ ก่อหนี้แค่ 4 โครงการ ภาคตะวันออก/ใต้ วงเงิน 16 ล้านบาท จากที่ยื่นของบฯ รวมกว่า 201 โครงการ วงเงิน 1.03 พันล้านบาท เผยอีก 15 โครงการ 209 ล้านบาท ได้รับพิจารณาในภาพรวม

วันนี้ (9 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการฯที่พิจารณาโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน (แผนงานที่ 3.2) โครงการจังหวัด รอบสามเดือนสิงหาคม 2563

โดยเป็นโครงการที่จังหวัดสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในวันที่ 30 ก.ย. 2563 นี้ และสามารถขอรับการจัดสรรงบฯได้

ทั้งนี้ พบว่าเป็นโครงการที่ถูกนำมาพิจารณาใหม่ “รอบสาม” เป็นโครงการที่ 77 จังหวัด เสนอมายังสภาพัฒน์ ทั้งสิ้นจำนวน 201 โครงการ วงเงิน 1,035,099,971 บาท ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ เห็นชอบ จำนวน 26 โครงการ วงเงิน 209,465,100 บาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณเพียง 4 โครงการ วงเงิน 16,260,200 บาท เป็นโครงการของภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงิน 6,876,400 บาท และภาคใต้/ใต้ชายแดน 2 โครงการ วงเงิน 9,383,800 บาท

นอกจากนี้ยังมีอีก 15 โครงการ วงเงิน 209,465,100 บาท ที่ถูกนำมาพิจารณาในภาพรวมด้วย เช่น โครงการใน จ.นครราชสีมา 1 โครงการ วงเงิน 25,370,000 บาท จ.ชัยภูมิ 4 โครงการ วงเงิน 9,339,300 บาท จ.ยโสธร 1 โครงการ 3,370,000 บาท จ.อ่างทอง 1 โครงการ 3,370,000 บาท จ.สมุทรสาคร 2 โครงการ 14,676,500 บาท จ.จันทบุรี 1 โครงการ 6,276,400 บาท จ.ชุมพร 1 โครงการ 7,960,200 บาท เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...