xs
xsm
sm
md
lg

“พี่ศรี” ร้อง ป.ป.ช.เอาผิด ก.คลังเอื้อประโยชน์ให้บริษัทบุหรี่นอก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกระทรวงการคลังเอื้อประโยชน์บริษัทบุหรี่นอก

วันนี้ (9 ก.ย.) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการยาเส้นพื้นเมือง เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวน และเอาผิดกระทรวงการคลัง หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พ.ค. 62 ส่งผลให้มีการปรับขึ้นภาษียาเส้นจากเดิมกิโลกรัมละ 5 บาท เป็นกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งมีอัตราที่สูงมากขึ้นถึง 2000% หรือ 20 เท่านั้น 
 
แต่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกลับกำหนดอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรต เพิ่มขึ้นเพียง 40% จากราคาขายปลีกแนะนำ โดยได้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ต.ค. 63 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการขึ้นภาษีออกไป ด้วยการอ้างเหตุผลว่าเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งหมายถึงโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบมีระยะเวลาในการปรับตัว ทั้งที่เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่ยังไม่ทันไร กระทรวงการคลังกลับออกประกาศกระทรวง ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 8 ก.ค. 63 ให้ทำการเลื่อนภาษีสรรพสามิตยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 64 ซึ่งทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต้องชะลอออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนของภาษียาเส้นยังคงเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นเดิม 
 
การขึ้นภาษีสรรพสามิต มีผลให้ผู้ประกอบการยาเส้นถูกบังคับใช้ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทันทีโดยไม่มีเวลาปรับตัว แต่กลับเว้นให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับบุหรี่ซิกาแรต หมายถึงการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต มีเวลาปรับตัวจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต สามารถมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อการแสวงหากำไรจากประกาศกระทรวงการคลัง และสามารถการกักตุนสินค้าบุหรี่ซิกาแรต เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในภายประเทศหลังวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งๆ ที่การขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตจะต้องมีผลในทันทีเช่นเดียวกับการปรับภาษีเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อที่ป้องกันการกักตุนละแสวงหากำไร การออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 อย่างชัดเจน 
 
การขยายระยะเวลาการจัดเก็บบุหรี่ซิกาแรตออกไป ยิ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบุหรี่ซิกาแรต ทั้งโรงงานยาสูบ และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต ที่ยังไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และทำให้รัฐขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษีโดยไม่จำเป็น อันเห็นได้ชัดเจนอยู่ในตัวว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและสมาคมอนุรักษ์ยาเส้นพื้นเมืองไทย จึงนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิด ครม.และ รมว.กระทรวงการคลัง จากการออกประกาศกระทรวงการคลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทบุหรี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของรัฐที่ควรจะได้รับต่อไป 
กำลังโหลดความคิดเห็น