xs
xsm
sm
md
lg

“พัชรินทร์” ร่วม กมธ.กิจการเด็กฯ นำร่องโครงการ “ฝึกจิต สงบใจ ห่างไกลยาเสพติด”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พัชรินทร์ หวั่นเด็ก-เยาวชนถูกชักจูง เดินหน้าร่วม กมธ.กิจการเด็กฯ นำร่องโครงการ ฝึกจิต สงบใจ ห่างไกลยาเสพติด หวังเพิ่มภูมิคุ้มกัน เท่าทันพิษภัย

น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร นำร่องจัดโครงการ “ฝึกจิต สงบใจ ห่างไกลยาเสพติด” โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์สอนด้านการพัฒนาจิตใจแก่ผู้บริหาร นักศึกษา เด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไป รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รู้เท่าทันต่อพิษภัย ป้องกันไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนจิตใจให้มีความเข้มแข็งก็จะทำให้สามารถต้านทานต่อสิ่งเร้า สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ในทุกๆ เรื่องที่เข้ามาในชีวิตได้

“เด็กและเยาวชน เป็นอนาคตของชาติ เป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศ ซึ่งช่วงวัยนี้ ถือเป็นช่วงที่เปราะบาง เป็นเป้าหมายสำคัญที่มักถูกชักจูงหรือโน้มน้าวไปในทางที่ผิดได้ง่าย เราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถต้านทานต่อสิ่งเร้าได้” น.ส.พัชรินทร์กล่าว

โดยได้นำร่องกิจกรรม ไปแล้วเมื่อในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ กทม. ประกอบด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...