xs
xsm
sm
md
lg

DITP ดันรายได้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพุ่ง ในงาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จ สุสมบูรณ์
DITP ปลื้มดันรายได้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพุ่ง ในงาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ เร่งพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย และปรับรูปแบบกิจกรรมให้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching โดยงานนี้มีบริษัทคู่ค้าจากทั่วโลกร่วมเจรจากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมากถึง 110 บริษัท

“งาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง มีการเจรจาจับคู่เพื่อเจรจาการค้ารวมมากถึง 264 ครั้ง เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า 3,800 ล้านบาท และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล” นายสมเด็จ ระบุ

สำหรับบรรยากาศตลอดทั้ง 2 วัน ของ TILOG-LOGISTIX Online Business Matching มีคู่ค้าในต่างประเทศจองคิวขอเจรจาผ่านระบบออนไลน์แน่นขนัดต่อเนื่องตั้งแต่เช้า เกินเป้าหมายที่คาดไว้แม้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลก อาทิ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย พม่า อินเดีย ไต้หวัน รัสเซีย แอฟริกาใต้ ฯลฯ

นอกจากนี้งาน TILOG-LOGISTIX Online Business Matching ปีนี้ ยังมีโลจิสติกส์ไทยหลากหลายกว่า 50 บริษัท คู่ค้าจึงเลือกใช้บริการได้ตรงความต้องการทั้งบริการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ เรือ และรถยนต์ บริการศุลกากร และ Startup ด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ พร้อมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและโอกาสฟื้นตัวเร็วกว่าชาติอื่นในภูมิภาค.


กำลังโหลดความคิดเห็น...