xs
xsm
sm
md
lg

ศาล ปค.สูงสุด พิพากษา 6 ส.ค.คลังปลดมือรับโอนหุ้นชินคอร์ป ชอบด้วย กม.หรือไม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
รอลุ้นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ปม ก.คลัง ปลด อดีต ผอ.สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร เหตุรับโอนหุ้นชินคอร์ป ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 6 ส.ค.นี้

วันนี้ (31 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ นายวิชัย จึงรักเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง กับพวก รวม 2 ราย จากเหตุ นายวิชัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงการคลัง มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมีคำสั่งลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ กรณีนายวิชัยพิจารณาการรับโอนหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ของ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยรับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ โดยศาลฯนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 6 ส.ค. เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ คดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ลดโทษนายวิชัยจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งและให้คืนสิทธิประโยชน์ที่นายวิชัย พึงมีพึงได้ตามกฎหมายแก่นายวิชัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏข้อพิรุธที่บ่งชี้ให้เห็นว่า นายวิชัยได้ติดต่อกับผู้เสียภาษีหรือได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอย่างไร อีกทั้งไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า นายวิชัย มีสิ่งใดเป็นมูลเหตุจูงใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ การกระทำของนายวิชัย จึงฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงไม่อาจลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวได้ คำสั่งปลดนายวิชัยออกจากราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป.ป.ช.ในฐานะผู้ร้อง จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...