xs
xsm
sm
md
lg

“นิพนธ์” นำ “กปน.” ลงพื้นที่พระโขนง จัดกิจกรรมฟื้นฟูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพนธ์ รมช.มหาดไทย นำการประปานครหลวง ลงพื้นที่พระโขนง จัดกิจกรรมลดปล่อยน้ำเสียลงคูคลองสาธารณะ-เติมน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง กทม. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจรักษ์น้ำปี 2563 กิจกรรม “กปน.รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย, นายอรัญ วงศ์อนันต์ คณะที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย และคณะทำงาน โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.), นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรม

นายนิพนธ์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า กิจกรรม “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง กปน. รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด คุณภาพดีให้บริการประชาชนในพื้นที่ กทม., นนทบุรี และ สมุทรปราการ โดยรับน้ำดิบจาก 2 แหล่ง คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

“นอกจากการผลิตน้ำประปาแล้ว กปน.ยังให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยพบว่า คู คลองหลายแห่งประสบปัญหาการ ไหลเวียนของน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียส่งผลกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน” นายนิพนธ์ ระบุ

นิพนธ์ บุญญามณี
นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า โดยกิจกรรม “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างการประปานครหลวงกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหลักธรรมาภิบาลเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ถึงเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการไม่ปล่อยน้ำเสียลงคูคลองสาธารณะ รวมทั้งยังมีการเติมน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ในคลองบ้านหลายเพื่อบำบัดปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียในคลองดังกล่าว ด้วย

“ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำเพราะน้ำทุกหยดมีคุณค่า รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ ด้วยการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนที่จะปล่อยลงในแม่น้ำลำคลอง ร่วมกันสร้างวินัยในครัวเรือน และขยายไปสู่ชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำอย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืนต่อไป” นายนิพนธ์ กล่าว

จากนั้น นายนิพนธ์และคณะ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม “กปน. รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูกลอง” พร้อมมอบข้าวสารและข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนงอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น